Eko keur koffie wordt geproduceerd vanuit de filosofie die op milieu, mens-, en diervriendelijke methodes gericht is.Dit behelst ondermeer dat er geen kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen gebruikt worden op de plantages en dat menswaardige arbeidsomstandigheden worden nageleefd, wat uiteraard ook inhoud dat de koffieboeren een eerlijke,marktconforme prijs ontvangen en niet aan minimale prijsgaranties vast zitten.Ook is het zo dat de koffie gecertificeerd wordt geleverd en gecontroleerd door een onafhankelijke instantie, "SKAL" genaamd.

 

www.skal.nl

 

 

Sinds 1 juli 2010 kunt je óók het Europese Bio-keurmerk tegen komen op verpakte biologische producten. De aanwezigheid van dit groene (of zwart-witte) blaadje garandeert eveneens de gecontroleerde kwaliteit van biologisch.